Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) je služba Národní technické knihovny, jejímž hlavním cílem je zvýšení viditelnosti, zpřístupňování, ukládání a archivace tzv. šedé literatury. Hlavními součástmi NUŠL jsou vyhledávač šedé literatury a digitální repozitář.

NUŠL nabízí všem uživatelům:

 • bezplatný online přístup k informacím o šedé literatuře v ČR
 • intuitivní jednoduché vyhledávání
 • informace o umístění a dostupnosti dokumentů

Šedou literaturu získáváme od různých producentů, se kterými navážeme spolupráci. Spolupracujícím institucím NUŠL může přinést:

 • zajištění dlouhodobé archivace elektronických dokumentů a metadat
 • zviditelnění instituce a jejích výstupů v ČR i zahraničí
 • usnadnění povinného zveřejňování informací

Vedle samotného provozu systému je důležitým cílem NUŠL také podpora odborné diskuse o šedé literatuře. K té velkou měrou přispívá každoročně pořádaná Konference o šedé literatuře a repozitářích.

Poslední novinky (RSS)

 • NUŠL - nově komplet na open source systémech (12. 08. 2016)
 • Technické řešení NUŠL sestává ze dvou základních kamenů: digitální repozitář a centrální vyhledávací rozhraní. Zatímco digitální repozitář je od počátku provozován v open source systému Invenio vytvořeném ve švýcarském CERNu, vyhledávací rozhraní bylo postaveno na systému FAST ESP společnosti Microsoft (v době prvního nákupu licence byla vlastníkem ještě původní firma FAST).
  Licence na užívání systému FAST vyprší letos na podzim, a proto byly hledány možnosti řešení. Vzhledem k nákladům na pořizování licence na FAST a skutečnost, že kvůli současné obchodní politice Microsoftu by ani nebylo možné zakoupit FAST samostatně, ale pouze jako součást produktu Sharepoint, bylo rozhodnuto o přechodu na open source systém. Ze zvažovaných řešení byl nakonec vybrán systém Elasticsearch.
  K přechodu mezi systémy došlo v minulém týdnu, ale uživatelé by tuto změnu neměli zaznamenat, jelikož uživatelské rozhraní Centrálního vyhledávacího rozhraní zůstalo ve stejné podobě a ke změnám docházelo pouze v pozadí.
 • Workshopy v The New York Academy of Medicine (09. 08. 2016)
 • Kromě hlavní mezinárodní konference k šedé literatuře GL18 se budou na konci listopadu konat ještě 2 workshopy. Workshop Grey Literature: Intro and Search Strategies bude zaměřen na šedou literaturu obecně a na její vyhledávání, workshop Hello Islandora: Building a Digital Repository bude věnován vytváření digitálních knihoven. Oba workshopy proběhnou v New York Academy of Medicine po konferenci GL18.
 • Program Konference o šedé literatuře a repozitářích 2016 (07. 07. 2016)
 • Na webové stránce letošního 9. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích je již zveřejněn předběžný program. Nebudou chybět 3 příspěvky ze zahraničí, oblíbené právnické příspěvky a těšit se můžete i na témata spojená s klasickou šedou literaturu a digitálními repozitáři. Poprvé se dostáváme také k tématu otevřeného vzdělávání.
NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK